Hvis du leder efter den bedste vinforhandler i Danmark, skal den findes på nettet. Dette er primært på grund af, at mange sydeuropæiske netbutikker selv er begyndt at sælge til slutbrugere. Dermed skærer de mellemmanden af og får hele fortjenesten selv. Specielt nu til dags, hvor der ikke er behov for ekstra lokaler og ansatte, kan det hele køre automatisk på Internettet, hvilket er lige så behændigt for kunderne, som ikke behøver tage ned i en vinhandel, hvis bare de ved hvad, de skal have på forhånd.Og endnu vigtigere – prisen er bedre og udvalget ligger lige ved hånden.

 

Udvalget hos din vinforhandler

Her er det vigtigt at forstå, at ikke alle vine masse produceres. Nogle vine er ikke at finde hos din vinforhandler fordi der ganske enkelt ikke findes flere. Vine kommer an på årgange og høst. Nogle gange kan der være en sæson med mindre afkast end den forrige. dette bevirker at høsten ikke blive lige så stor og dermed bliver mindre vin produceret. Ligeledes er der specielle vine, der overlagt bliver produceret i begrænsede mængder. Dette gør selvfølgelig, at vinen bliver mere eftertragtet og dermed stiger prisen – ligesom med alle andre kvalitetsprodukter i verden. Vine kan koste op til flere hundrede tusind danske kroner for de dyreste, mens nogle vine bliver masseproduceret og solgt for mindre end det koster at købe ost i supermarkedet. Det er ikke altid de dyreste vine er de bedste. Du kan sagtens finde gode vine til en billig pris. Det gælder bare om at danne sig et sammenligningsgrundlag og prøve en masse i begge ender af skalaen.